15 de diciembre de 2012

Gernikan, zin-egitea... lo juro...


Apal apalik, Jaungoikoaren eta gizartearen aurrean, eusko lur gainean zutik eta Gernikako haritzaren azpian, asaben gomutaz, herri ordezkari zareten aurrean, nire agintea zintzo beteko dudala zin dagit...

Humildemente, ante Dios y la sociedad, en pie sobre tierra vasca y bajo el roble de Gernika, honrando a los antepasados, juro ante vosotros, representantes del pueblo, cumplir fielmente mi mandato, lo juro...

Urkullu Renteria' tar Iñigo Lehendakaria.No hay comentarios: