2 de septiembre de 2015

Guadalupeko Amaren bederatziurrena III. Roman...              III

Zeruko aingeruak eskuz
utzirikan Parrokia
Guadalupera ekar zuten
zure imagiña garbia.
Aditutzera emanaz
au zala zure tokia,
kristauen ama gozoa
guzaz erruki zaitia.

Kaptiboak jartzen badu
zugana fede guztia
bereala puskatzen da
esku-oñetako burnia.
Aitortuaz zu zerala
berarne libratzailia,
kristauen ama gozo
guzaz erruki zaitia...


Bizia...
No hay comentarios: