4 de septiembre de 2015

Guadalupeko Amaren bederatziurrena V. Hutsuna...

         
               V

Belaunikatutzen gera
Ana beneragarria
eta zugan jartzen degu
esperantza txit aundia.
Eskeñirik gure anima
ta gure bihotz guztia, 
kristauen ama gozoa
guzaz erruki zaitia.

Aingeruen erregiña
zeruko izar argia...
Agur, Maria.
Sortzez garbia...